ביום רביעי, 19 בינואר, יחל השלב הראשון בהחלפת המרכזייה במוקד המועצה. 

עקב כך הטלפונים הרגילים במוקד יושבתו מהשעה 10:00 עד 16:00 .

טלפונים סלולריים שיהיו זמינים במוקד למצבי חרום בלבד :

054-7454804

050-3794109