החל מתאריך 25 באוגוסט ועד לתאריך 1 בספטמבר (כולל) הוועדה תהיה סגורה על כלל שירותיה.

בנוסף, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 נציין כי בין התאריכים 31-18 באוגוסט חלה פגרת קיץ ברישוי זמין ועל כן ימים אלו לא ייספרו במניין הימים במערכת.