ב-12 במאי קיימה המועצה, במסגרת שיתוף פעולה בין המחלקה לאיכות הסביבה וקיימות ומרכז מעברים, כנס בנושא כלכלה מעגלית. לטובת הציבור, מוצגים כאן החומרים שהוצגו באירוע, וכן דף ליצירת קשר עם הגורמים הרלוונטיים, למתעניינים בתחום.

פסולת תעשייתית - סוגים ופתרונות

סימביוזיה תעשייתית

מהי כלכלה מעגלית - מצגת באנגלית

*****