"רסיסי ילדות" היא סדרת חדשה של הרצאות מקוונות בבית לוחמי הגטאות. הסדרה תאיר כמה פרקי ילדות לאורך שנות השלושים והארבעים של המאה הקודמת: אוצר שהתגלה לאחרונה של אוסף מכתבי ילדים מפולין לארץ ישראל המנדטורית, סיפור על קליטה בארץ במסגרת "עליית הנוער", מפעל ההצלה של גאולת ילדים לאחר השואה ומבט כפול על אופן הקבלה של הילדים מ"שם" דרך הצגת תיאטרון של מוזיאון "יד לילד" בבית לוחמי הגטאות.

עלות הסדרה כולה: 40 שקל
עלות הרצאה בודדת: 15 שקל

להרשמה להרצאות 

נפגשים בבית