לקראת חג החנוכה מרכז תרבות, היחידה לאיכות הסביבה והמחלקה לחינוך בלתי פורמלי יוצאים בקול קורא לפעילות עבור משפחות וילדי היישובים.
במסגרת הקול קורא, יישובים שייקחו חלק יקבלו סרטון הדרכה וחומרי יצירה להכנת למפיונים. ביום ב', ה- 14/12/2020 במקביל במגוון יישובי המועצה, ייצאו המשתתפים מבתיהם ויצעדו עם הלמפיונים.

מחוייבות הישוב:
● חלוקת חומרי היצירה
● אחריות על קיום הפעילות
● תיעוד הפעילות (תמונות / סרטוני וידאו)

את הקול קורא המלא יש לשלוח, עד יום ה', 19/11/2020

 

למילוי הטופס המקוון