במסגרת הסיוע שהמועצה נותנת בימים אלו לעצמאים ולבעלי עסקים קטנים ביישובי המועצה,  התקבלה החלטה לסייע לבעלי עסקים בכל הקשור להסדרת רישוי העסק כחוק.

לרישיון עסק משמעויות רגולטוריות ושיווקיות כאחד והוא מהווה מסמך חובה בכל בית עסק שנידרש לכך.

הרישיון מעיד על כך שהעסק מתנהל כחוק ועל פי הרגולציה הנדרשת.  כמו כן, הוא חשוב לצורכי הכיסוי הביטוחי, ובעת גיוס משאבים לפיתוח, כאשר יידרש להציג היתרי בניה מותאמים לשימושי המבנה, לצרכי הבטיחות, ועוד ...

עסק המציג רישיון במקום בולט, זוכה לאמון גבוהה יותר מצד לקוחותיו. 

מעברים מקדמת ומפיצה את השאלון בקרב בעלי העסקים.

כדי לסייע לבעלי עסקים להסדיר את רישיון העסק שלהם, המועצה מקימה בימים אלה צוות שילווה את בעלי העסקים בנושא זה. הכוונה לקדם את תהליכי הרישוי, לקצר זמן, להפחית בירוקרטיה ולהתיר חסמים ומכשולים שונים בדרך. נשמח מאוד אם תקדישו מעט זמן למילוי שאלון קצר שבעזרתו נוכל להבין טוב יותר את החסמים והבעיות איתם אתם נתקלים. 

מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה. 

לפרטים נוספים: מאיר מורן, טל' 052-7908590 

למילוי טופס מיפוי צרכים