תושבות ותושבי מטה אשר היקרים,

לפני זמן קצר (יום שישי 26.6) עודכנו במועצה כי מורה בבי"ס היסודי ברגבה (שאינה תושבת המועצה) נמצאה חיובית לקורונה.

בסיום ישיבת הערכת מצב מקוונת שקיימנו זה עתה עם בית הספר, גורמי הבריאות ומשרד החינוך סוכמו הפרטים הנ"ל:

- חקירה אפדימיולוגית מתבצעת בשלב זה על ידי גורמי המקצוע. עד להשלמת החקירה, מתבקשים כל תלמידי בית הספר והצוות החינוכי - מנהלתי להכנס לבידוד. לאחר השלמת החקירה, יעודכנו כלל התלמידים והצוות בצורה מדוייקת מי נדרש להמשך בידוד ומי לא.

- בית הספר יעבור החל מיום ראשון (28.6) בבוקר ומשך שלושת ימי הלימודים שנותרו עד לסיום שנת הלימודים ללמידה מקוונת.

- המועצה מסייעת לזירוז החקירה האפדמיולוגית. הודעה מסודרת תישלח לכל גורם אשר נדרש לבדיקת קורונה מטעם קופת החולים בה הוא מבוטח.

- הנחיות לגבי תוכנית "בית ספר של החופש הגדול", שמתוכננת להתחיל בבית הספר ב-1.7, ישלחו בהמשך לאחר קבלת כלל המידע  ותוך הקפדה על בריאות התלמידים והצוות. 

מאחל סופ"ש נעים ובריאות לכולם

אמשיך ואעדכן בהתפתחויות.

שלכם,

משה דוידוביץ, ראש המועצה