בשל סגירת חציון, בתאריך 30 ביוני גבייה במחלקות המועצה תתבצע בכרטיס אשראי בלבד.

משמעות הדבר היא שלא ניתן לשלם במזומן או בצ'קים ביום זה בלבד.