לידיעת הציבור:

מטווח מטה אשר חוזר לפעילות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמשרד לביטחון הפנים.

לאור המצב יש לתאם מראש הגעה עם מנהל המטווח, סמי קבלאן, בטל' 054-6802438 / 050-3791145

 

יש להגיע עם הצהרת בריאות חתומה + תשלום אגרת חידוש באינטרנט, מסיכה וכפפות