תושבי ותושבות מטה אשר היקרים
מוזמנים להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית לחיות ביחד בקהילה.
תכנית משותפת לחברה למתנ"סים, מרכז "לחיות יחד" והמשרד לשוויון חברתי.

לתכנית נבחרו שבעה מרכזים קהילתיים בארץ, ומרכז קהילתי מטה אשר זכה להיות אחד מהם.
מטרת התוכנית היא עיצוב סדר יום מקומי המכיל את כלל הקהילות ביישוב בדרך של יצירת שותפויות, מציאת פתרונות מוסכמים לסוגיות במרחב המשותף ועשייה משותפת בין הקהילות השונות החיות יחד.

ובמילים פשוטות: מטרת התכנית היא למצוא את הדרכים ליצירת טוב משותף לכל תושבי מטה אשר. לבחון כיצד ניתן לחיות בהנאה ביחד על אף השונויות הקיימות ועל אף חוסר ההסכמות, שקיימות לעיתים.

קול קורא לחיות יחד בקהילה.pdf