הנהלת המועצה הודיעה למשרד החקלאות כי החל ב-1 באפריל 2019, תסגור כלביית יסעור את שעריה לשירותים אזוריים.

כלביית יסעור משמשת לאורך שנים ככלבייה אזורית המשרתת כ-30 רשויות בכל אזור הגליל המערבי. במסגרת ניהול כלביית יסעור השקיעה המועצה משאבים רבים בהצלת כלבים משוטטים מכל רחבי האזור, כמו גם בתמיכה כלכלית ותפעולית בעמותת "כלבלאב" אשר שמה לה למטרה למצוא בתים חמים לאותם כלבים חסרי כל.

המועצה דאגה להפעלת הכלבייה במתכונת אזורית ולשיתופי פעולה רחבים עם עמותות שונות במטרה למצוא פתרונות לכלבים העזובים, על אף כל הפרסומים שהיו כנגדה. בכך הייתה ליחידה מבין כל המועצות והעיריות באזור שנשאה בנטל הכבד.

לאור חוסר שיתוף הפעולה מצד הרשויות בהעברת תקציבי ההשתתפות והיעדר פתרון מטעם משרד החקלאות לפערים העצומים בתקציב שהושתו על המועצה, החליט ראש המועצה משה דוידוביץ' על סגירת הכלבייה האזורית החל מתחילת חודש אפריל הקרוב. ממועד זה תעבור הכלבייה למתכונת מצומצמת, שתספק שירותים לתושבי מטה אשר בלבד.

פתרון מערכתי אחר יאלץ להימצא עבור כלל הרשויות שנעזרו בכלביה האזורית היחידה בגליל המערבי.