"שלום עליכם – תפור עליכם"

 

החלה ההרשמה לכיתות א' לקראת שנה"ל תש"פ לבית- הספר "שלום עליכם" בבצת 

ההרשמה תימשך עד סוף חודש מרץ.       

תלמידי אזור הרישום - טופסי ההרשמה ישלחו לגננות. יש למלא את הטפסים ולגשת איתם למזכירות ביה"ס. נא לצרף צילום ת"ז וספח עם כתובת המגורים.

תלמידי מעלה יוסף יירשמו אך ורק דרך אתר הרישום של המועצה.

יום פתוח

 

ביום שני 08/04/19 נקיים יום פתוח בבית הספר
(להורים בלבד – נא לא להביא אתכם את הילדים).

08:30 - נפגשים בכניסה לבית הספר.

- התכנסות ומידע על בית הספר - המנהלת.

- סיור, כולל ביקור בכיתות א' .

- דברי סיכום- רכזת השכבה והיועצת.

- 10:00 - פיזור

להתראות
שבח אזולאי מזל - מנהלת ביה"ס
בטי מאור - רכזת שכבה א'–ב'    שרה גולדשטיין- יועצת ביה"ס