לקראת הקמת תיכון התיישבותי חדש במטה אשר - בית חינוך נעמן דרוש מוביל/ה לפרויקט.

לצפייה בפירוט התפקיד ולמילוי שאלון מקדים