מצורפת בזאת מסמך לתיאום עבודה משותפת בין הנהלת המועצה ליישובים. המשמך הוא תוצר של עבודה משותפת שנמשכה בחודשים האחרונים במסגרת תוכנית אסטרטגית לייעול ארגוני, שמטרתה לייעל את השירות הניתן לתושבי מטה אשר.

לעיון במדריך