מתי?

מיום שני, ה-08 בנובמבר 2021
עד יום שני, ה-08 בנובמבר 2021

בשעה: 17:00

הוסף ללוח שנה 1970-01-01 02:00:00 1970-01-01 03:00:00 Asia/Jerusalem ישיבת הנהלה 04.2021 למידע מלא: https://matte-asher-region.muni.il/events/553/


על סדר היום:

 • דיווחי ראש המועצה
 1. ועדת ביקורת לוועד מקומי אחיהוד 
 2. דו"ח ביקורת לשנת 2020 
 3. צו מיסים מועצה לשנת 2022 
 4. אישור חריג בארנונה לשנת 2022 – בקשה לתקן הגדרת "בניין" בסעיף 1.1 לצו הארנונה  
 5. ניהול והפעלת חוף שבי ציון
 6. חידוש חוזה חכירה אכסניית נוער מור אכזיב 
 7. הרכב הוועדה לשימור אתרים
 8. אישרור החלפת חברה בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה חבל אשר (סעיף 10 פרוטוקול מליאה מיום 01 פברואר 2021)
 9. תב"רים
 10. שונות