מתי?

מיום שני, ה-07 ביוני 2021
עד יום שני, ה-07 ביוני 2021

בשעה: 17:00

הוסף ללוח שנה 1970-01-01 02:00:00 1970-01-01 03:00:00 Asia/Jerusalem ישיבת הנהלה 01.2021 למידע מלא: https://matte-asher-region.muni.il/events/531/


על סדר היום:

 • דיווחי ראש המועצה

 1. ועדת ביקורת לוועד מקומי אחיהוד - אופיר גמליאל, מצטרף לחברים מכהנים: שלמה דמתי, עדינה אברהם
 2. דו"ח ביקורת לשנת 2020
 3. צו מיסים מועצה לשנת 2022
 4. אישור חריג בארנונה לשנת 2022 – בקשה לתקן הגדרת "בניין" בסעיף 1.1 לצו הארנונה 
 5. דו"ח רבעון 1.2021
 6. ניהול והפעלת חוף שבי ציון 
 7. חידוש חוזה חכירה אכסניית נוער מור אכזיב (החוזה מסתיים ב 08 יוני 2022 והמועצה נדרשת בהכנת המסמכים)
 8. הרכב הוועדה לשימור אתרים
 9. הרכב ועדת ביטחון
 10. אישרור החלפת חברה בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה חבל אשר (סעיף 10 פרוטוקול מליאה מיום 01 פברואר 2021)
 11. הסכם עם מזרעה – מגרשי טניס
 12. תב"רים
 13. שונות