דלג לתוכן העמוד

מלווה יישובים למחלקת יישובים

מכרז כ"א 60/2017 פנימי/חיצוני – מלווה/ת יישובים וקהילות במחלקת יישובים   במועצה האזורית מטה אשר

שתי משרות: משרה אחת של 30% ומשרה שנייה בהיקף של 50%.

תיאור העיסוק:

ליווי הנהגות ישובים בתחומים המוניציפליים, קהילתיים, דמוגרפיים ואסטרטגיים.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז