דלג לתוכן העמוד

וטרינר/ית המועצה

מכרז כ"א 58/2017 חיצוני - וטרינר/ית המועצה האזורית מטה אשר

היקף משרה: 100% משרה

דרוג המשרה: בהתאם להסכם הקיבוצי לרופאים וטרינרים ברשויות מקומיות

תחילת העסקה: מיידי

תיאור העיסוק:

* פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור ומניעת מטרדים והפצת מחלות ומניעת צער בעלי חיים התחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים ולתקנות ולחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות והסמכות הגופים הרגולטוריים בתחום ( משרד הפנים, הבריאות ,החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית)

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז