דלג לתוכן העמוד

מנהל מוניציפלי לראש הנקרה

מכרז כ"א 55/2017 חיצוני- מנהל/ת מוניציפלי ליישוב ראש הנקרה

היקף משרה:

50% משרה (המועמד/ת שייבחרו יהיו עובדי הוועד המקומי).

תחילת העסקה:

מידית

* המשרה מחייבת זמינות ולא ניתן לשלבה עם ניהול מוניציפאלי ביישוב אחר במטה אשר.

כפיפות: 

יו"ר ועד מקומי/אגודה קהילתית

תיאור העיסוק:

* ניהול מוניציפלי של היישוב - היבטים פיזיים, חברתיים, תקציביים.

* הובלת תהליכים חברתיים ותאום בין ההנהלות ביישוב.

* בניית תקציב, ניהולו ובקרתו. 

* בניית תוכנית עבודה שנתית, בקרת משימות ויעדים.

* אחריות כוללת על תחום החינוך הבלתי פורמלי ביישוב.

* איש הקשר עם המועצה וגורמי חוץ.

* ניהול העובדים והקבלנים המועסקים על ידי היישוב.

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז