דלג לתוכן העמוד

מכרז למנהל/ת מוניציפלי באשרת

מכרז כ"א 48/2017 פנימי/חיצוני- מנהל/ת מוניציפלי ליישוב אשרת

היקף משרה: 50%.  

תחילת העסקה מיידית

תיאור העיסוק:

* ניהול מוניציפלי של הישוב היבטים פיזיים, חברתיים, תקציביים, דמוגרפיים, קהילתיים וחינוכיים.

* ניהול היישוב בהתאם להחלטות וועד היישוב.

* הובלת תהליכים חברתיים קהילתיים.

* הפעלת וועדות ניהול וכינוס ישיבות ואספות.

* בניית תקציב, ניהולו ובקרתו.  

* בניית תוכנית עבודה שנתית, בקרת משימות ויעדים.

* איש הקשר עם המועצה וגורמי חוץ.

* ניהול העובדים והקבלנים המועסקים על ידי היישוב.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז