דלג לתוכן העמוד

מנהל/ת אגף הכספים של המועצה

מכרז כ"א 40/2017 - פנימי/חיצוני – מנהל/ת אגף הכספים/גזבר/ית המועצה

 

היקף המשרה100% משרה

תנאי שכר -  חוזה אישי, בכפוף לאישור משרד הפנים.  

כפיפות –  סגן ראש המועצה.  

* כניסה לתפקיד - 1/2018 (נדרשת זמינות לחפיפה לפני מועד זה)

תיאור התפקיד:  

1. אחריות להכנת התקציב וניהולו, איזון בין מקורות לשימושים, מעקב אחר ניצול התקציב המאושר.

2. אחריות על גיוס המקורות הכספיים של המועצה לתקציבי פיתוח ( תב"רים).

3. ניהול הארנונה  ומחלקת הגבייה: אחריות על גביית הארנונה וביצוע חיובי מיסים בהתאם להחלטת

    מליאת המועצה ואישור משרד הפנים. 

4. אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של המועצה בספרים הראשיים ובספרי העזר.

5. קביעת התנאים הכספיים לביצוע התקשרויות של המועצה ומדיניות התשלומים.

6. אחריות על הכנת תזרים המזומנים של המועצה (תחזית הוצאות והכנסות) וניהול השקעות המועצה.

7. אחריות ניהול על הפעלת היחידות המקצועיות השונות השייכות לאשכול הכספי : גבייה, הנה"ח,

 גזברות , קופה, ביטוח, שכר. הפעלת פיקוח ובקרה על פעולתם. 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז