דלג לתוכן העמוד

הגשת הצעות לביטוחי רכוש וחבויות

 

 

שם הרשות

מס' מכרז

מכרז פומבי

מחיר מכרז

מועד אחרון להגשת המכרז

טלפון לפרטים

מועצה אזורית מטה אשר

17/2017

מתן הצעות לביטוחי רכוש וחבויות    

700

יום ד' 6.9.17         עד השעה 13.30  פתיחת המכרז 14.00

9879645 –04 נעמי

 

 

 

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז