דלג לתוכן העמוד

הארכת מכרז - מנהל מוניציפלי לאדמית

מכרז כ"א 34/2017 פנימי/חיצוני - מנהל/ת מוניציפלי לאדמית 

 

העובד/ת  יהיה עובד הוועד המקומי הממונה.  

היקף משרה: 50% משרה. המשרה מחייבת זמינות ולא ניתן לשלבה עם ניהול מוניציפאלי ביישוב אחר.

תחילת העסקה: אמצע אוגוסט

תיאור העיסוק:

* ניהול מוניציפלי של הישוב היבטים פיזיים, חברתיים, תקציביים, קהילתיים וחינוכיים.

* ניהול היישוב בהתאם להחלטות וועד היישוב.

* בניית תקציב, ניהולו ובקרתו.

* איש הקשר עם המועצה וגורמי חוץ.

* יצירת הסדרים והסכמים מול הקיבוץ וניהול יחסי עבודה ועם ממלאי תפקידים בקיבוץ ובאגש"ח.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז