דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה מ.מ בודק/ת תכניות מפורטות, בקשות להיתר ומידען/ית תכנוני/ת

 

להגשת מועמדות למכרז יש לגלול לתחתית המסך ולמלא את הטופס המקוון:

מילוי מקום בודקת תכניות מפורטות ובע.pdf

להגשת מועמדות נא למלא את הטופס הבא:

תם הזמן למילוי טופס זה.