דלג לתוכן העמוד

הארכת מכרז- מנהל/ת מוניציפלי לנתיב השיירה

מכרז כ"א 36/2017 פנימי/חיצוני - מנהל/ת מוניציפלי לנתיב השיירה 

העובד/ת  שיבחר לתפקיד בנתיב השיירה - יהיה עובד הוועד המקומי

היקף משרה: 50% משרה.

המשרה מחייבת זמינות ולא ניתן לשלבה עם ניהול מוניציפאלי ביישוב אחר.

תחילת העסקה מיידית

תיאור העיסוק:

* ניהול מוניציפלי של הישוב היבטים פיזיים, חברתיים, תקציביים, קהילתיים וחינוכיים.

* קידום תחום החינוך בישוב.

* ניהול היישוב בהתאם להחלטות ועד היישוב.

* בניית תקציב, ניהולו ובקרתו.

* איש הקשר עם המועצה וגורמי חוץ.

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז