דלג לתוכן העמוד

מכרז משותף 1.2021 - אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות פרישת תשתית סיבים אופטיים ו/או גלים מילימטרים

מספר מכרז

סוג מכרז

תאריך פרסום

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת המכרז

עלות המכרז

1.2021

משותף

10 אוגוסט 2021

18 אוגוסט 2021
שעה 14:00

14 ספטמבר 2021

250 ש"ח 
(לא יוחזרו)

 

שאלות הבהרה
קישור לטופס מקוון באתר מועצה אזורית גזר

רכישת המכרז
קישור לטופס מקוון באתר מועצה אזורית גזר

 

 

מועצה אזורית גזר, מועצה אזורית ברנר, מועצה אזורית יואב, מועצה אזורית חבל מודיעין, מועצה אזורית לב השרון, עיריית יבנה, מועצה מקומית קרית עקרון, מועצה מקומית גן יבנה, עיריית דימונה, מועצה מקומית גדרה, מועצה אזורית גדרות, מועצה אזורית שדות נגב, מועצה מקומית באר יעקב, מועצה אזורית חוף הכרמל, מועצה אזורית מטה יהודה, מועצה אזורית דרום השרון, מועצה אזורית שדות דן, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה מקומית כסיפה, מועצה אזורית חבל יבנה, מועצה אזורית עמק חפר, מועצה אזורית גליל עליון, עיריית כפר יונה, מועצה אזורית זבולון, מועצה אזורית חוף אשקלון, מועצה אזורית מנשה, מועצה אזורית הגלבוע, מועצה אזורית מרום הגליל, מועצה אזורית מטה אשר, מועצה אזורית שפיר, מועצה מקומית מבשרת ציון, מועצה אזורית גליל תחתון, מועצה אזורית ערבה תיכונה, מועצה אזורית מרחבים, מועצה אזורית חוף השרון ועיריית נתניה (להלן: "הרשויות המזמינות"), מודיעות בזה על רצונן לקבל הצעות במסגרת מכרז משותף מס' 1/2021 לאספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות פרישת תשתית סיבים אופטיים ו/או גלים מילימטרים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של מועצה אזורית גזר, בעבור 250 ₪ (מאתיים וחמישים שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו בכל מקרה. 
ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות, באתר האינטרנט של מועצה אזורית גזר. 


את ההצעה על צרופותיה יש להגיש, חתומה ומלאה, בתוך מעטפה סגורה הנושאת אם שם ומספר המכרז בלבד – "מכרז משותף מס' 1/2021 לאספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות פרישת תשתית סיבים אופטיים ו/או גלים מילימטרים", במסירה והגשה ידנית בלבד (לא בדואר ולא באופן אחר) לתיבת המכרזים במועצה האזורית גזר במזכירות המועצה, וזאת עד ליום שלישי, 14.9.2021, בשעה 14:00.

אין הרשויות המזמינות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בעל הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה כלשהי.

לפרטים נוספים: עוה"ד איתן בראש (משרד עו"ד בראש-סומך) בטלפון 03-6938266.


בברכה,
אופיר עלוה רוקטלי
יושבת ראש ועדת המכרזים המשותפת

G145854-V006.pdf

לצפייה בקובץ המצורף למכרז