דלג לתוכן העמוד

מכרז מנהל/ת "י.ה.ל" – קתדרת הוותיקים ורכז/ת תכניות פנאי ותרבות עמותת הוותיק

להגשת מועמדות למכרז יש לגלול לתחתית המסך ולמלא את הטופס המקוון:

חתימה רחלי.pdf

להגשת מועמדות נא למלא את הטופס הבא:

שלב א' - מילוי פרטים אישיים

שלב ב' - צירוף מסמכים

* חובה לצרף את כל המסמכים הדרושים לאותה המשרה. ניתן להעלות קבצי PDF, WORD, PNG, JPEG

תואר אקדמי במדעי החברה או הרוח

הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים ברשות המקומית או המכהנים כחברי מועצת הרשות

בהתאם לסייגים שנקבעו על ידי משרד הפנים להעסקת קרובי משפחה, נדרשת בדיקה משפטית לגבי העסקת עובד שיש לו קרובים בהתאם להגדרת קרבת משפחה המפורטת לעיל. קרובי משפחה מוגדרים על ידי משרד הפנים כקרובים הבאים : בן/בת זוג, הורה, בן/בת, אח/ות, גיס/ה חתן/כלה, דוד/דודה, בן/בת אח, בן/בת אחות, חותן/חותנת, נכד/ה לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם צאצאים ובני זוג של הצאצאים. במידה ויש לך קרובי משפחה העובדים ברשות, הנך מתבקש לפרט את קרובי משפחתך המצוינים לעיל המועסקים ברשות.

הצהרה בדבר קרבת משפחה * שדה חובה
Browser not supported

בדיקה ואישור הנתונים לפני שליחה

אני מאשר שכל הפרטים המופיעים בטופס זה נכונים * שדה חובה
נא לוודא שכל הפרטים שהזנת בטופס זה נכונים.