דלג לתוכן העמוד

מכרז זוטא - להפקת חצי מרתון אשכול גליל מערבי

הזמנה להציע הצעות להפקת אירוע "מירוץ חצי מרתון אשכול גליל מערבי"

מועצה אזורית מטה אשר (להלן: "המועצה" ו/או "המזמינה") מבקשת הצעות מחיר עבור הפקת אירוע "מירוץ חצי מרתון אשכול גליל מערבי" (להלן: "העבודות" ו/או "השירותים") במועצה האזורית מטה אשר על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 22  בחודש מאי  שנת 2017 עד השעה 16.00 משרדי המועצה האזורית מטה אשר, במסירה ידנית בלבד. תיבת ההצעות תיפתח בתום חצי שעה מהמועד שנקבע להגשת ההצעות. הצעה אשר תוגש שלא במועד לא תילקח בחשבון.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז