דלג לתוכן העמוד

קול קורא להצטרפות למאגר ספקים, יועצים ומתכננים של המועצה - מעודכן

עדכון בנוגע לקול קורא להצטרפות למאגר, ספקי שירותים/טובין, יועצים ומתכננים במועצה האזורית מטה אשר ותאגידיה

מובהר בזאת כי תנאי הסף המופיע  בסעיף 1 שבנספח 1.1 למסמכי הפנייה, על המציע להיות בעל ניסיון בתכנון פרויקטים שהיקפם המצטבר הוא 3,000 מ"ר.

עדכון  לגבי המועד האחרון להגשת הקול הקורא:  עד לתאריך 11 באוגוסט 2019 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז