דלג לתוכן העמוד

עדכון בנוגע למכז להפעלת בית הקפה בסולם צור

מכרז 7/2019  לשירותי ניהול והפעלה של מזנון בית הספר סולם צור, עדכון לתנאי הסף:

  1. תנאי הסף המפורטים  בסעיפים 30.1, ו - 30.2 עמוד 4 במסמכי המכרז - מבוטלים.
  1. סעיף 52,1 המפורט בעמוד 6 למסמכי המכרז יתוקן: עבור כל שנת ניסיון יינתנו 4 נקודות עד למקסימום של 20 נקודות.          

תאריך הגשת המכרז שונה ל-3.6.19 הגשת מסמכי המכרז עד לשעה 14.30 בתיבת המכרזים במשרדי המועצה.

                                                                    

          פרטים נוספים  בטל' 04-9879645 – נעמי