דלג לתוכן העמוד

מנהל/ת מוניציפלי ליישובים כליל, אפק, יסעור

במשרות מועסקים עובדים הממלאים את התפקיד הרשאים להתמודד במכרז.

היקף משרה:

50% משרה (המועמד/ת שייבחרו יהיו עובדי הוועד המקומי).

ביסעור - המשרה תוגדל ל- 80% עבור ניהול מוניציפלי וקהילתי. קיימת אופציה להגדלה נוספת  של המשרה עד 100% משרה סה"כ עבור ניהול האגש"ח  (בכפוף לאישור הנהלת האגש"ח).

באפק - קיימת אופציה להגדלה ל -  100% משרה (בכפוף לאישור הנהלת האגש"ח)  

תחילת העסקה מיידית

* המשרה מחייבת זמינות ולא ניתן לשלבה עם ניהול מוניציפאלי ביישוב אחר במטה אשר.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז