כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
הפקת מרוץ חצי מרתון הגליל פומבי 19/07/2021 03/08/2021
קול קורא להפעלת פודטראקס בהופעה של עילי בוטנר וילדי החוץ פומבי 18/07/2021 26/07/2021
ביצוע תשתיות ציבוריות ועבודות פיתוח שלב א' - שכונת ההרחבה נתיב השיירה (82 מגרשים) פומבי 11/07/2021 02/08/2021

עבור לארכיון המכרזים