תוכנית אב לשטחים פתוחים – חבל אשר

בימים אלה מקודמת תוכנית אב לשטחים פתוחים בחבל אשר (מטה אשר ומזרעה).

עקרונות החזון של תוכנית האב לשטחים הפתוחים

טיוטת מסמך תוכנית האב לשטחים פתוחים - נובמבר 2020 

מטרת הכנת תוכנית האב לתכנון וניהול השטחים הפתוחים בחבל אשר היא לאגד את התוכניות המקומיות, האזוריות והארציות החלות בתחום המועצה, ולסווג את השטחים על פי רמות רגישות וערכיות. על פי קריטריונים אלה ייקבעו מדיניות של שימור לצד פיתוח של המרחב הכפרי בחבל אשר.

התוכנית מתבצעת בשיתוף פעולה עם אשכול רשויות גליל מערבי - ששתי הרשויות בחבל אשר הן חלק ממנו. במטה אשר הגורם הממונה להובלת התוכנית הוא היחידה לאיכות הסביבה.

 

יעדי התוכנית
  1. יצירת תשתית ידע אודות השטחים הפתוחים בחבל אשר.
  2. מתן עדיפויות לשטחים לפיתוח.
  3. איתור אזורים לשימור.
  4. שימור ושיקום של מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי.   
  5. שמירה, טיפוח ושיקום של שטחים פתוחים ונופי מורשת.
  6. שיקום שטחים ומוקדים פגועים בשטח הפתוח.
  7. שיתוף פעולה מערכתי של הגופים הרלוונטיים במרחב.
  8. הכנת תוכניות ראשוניות/תיקי פרויקט נבחרים לשנתיים הראשונות.