עבודת המחלקה בתחום מוגבלויות וצרכים מיוחדים

המדינה, כחלק מחובותיה כלפי אזרחיה, קבעה זכויות ושירותים שונים במטרה לתמוך, לסייע ולשפר את איכות חייהם של הילדים והבוגרים עם צרכים מיוחדים ושל משפחותיהם.

העבודה השיקומית מתבססת על ערכי העבודה הסוציאלית השיקומית-ומטרתה להביא את האדם עם הצרכים המיוחדים לניצול מרבי של הפוטנציאל הקיים בו וכן להביאו

למצב הקרוב ביותר לניהול חיים עצמאיים עפ"י רמת תפקודו ויכולותיו, תוך שאיפה מתמדת לשיפור איכות חייו.

 

אוכלוסיית היעד

ילדים ובוגרים בגילאי לידה עד זקנה, עם טווח רחב של מצבי מוגבלות:

- מוגבלות שכלית-התפתחותית

- אוטיזם

- נכויות פיזיות

- נכויות חושיות (לקויות ראייה, שמיעה)

- לקויות למידה מורכבות/בעיות תפקוד והסתגלות


המענים מתמקדים בשלושה תחומים:

  1. שיקום אישי, חברתי, ושעות פנאי – איתור אוכלוסיית היעד מגיל צעיר ככל האפשר על מנת להתמודד ולאפשר למשפחה ולקהילה להכיל ולקבל את האדם עם המוגבלות ולשפר את סיכוייו לשיקום ושילוב חברתי. ( מעונות יום שיקומיים, נופשונים, קייטנות, מועדונים חברתיים, מסגרות תעסוקה, שירותי תמיכה למשפחות, שילוב ועוד).
  2. שיקום תעסוקתי באמצעות הפנייה למסגרות אבחון והכשרה מקצועית לשם אבחון והערכה, הכוון מקצועי, הכשרה מקצועית והשמה בעבודה. ההשמה בעבודה היא על פני רצף של מסגרות תעסוקה מוגנות ועד להשמה בשוק הפתוח.
  3. דיור קהילתי, מוגן וחוץ ביתי – השמה של אנשים עם צרכים מיוחדים במסגרות חוץ ביתיות בהתאם לרמת התפקוד והנזקקות. המסגרות הן על פני רצף של מוגנות מלאה ועד לדיור עצמאי בקהילה.
  • המענים הניתנים הם בהתאם ובכפיפות לנהלי ותקציבי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

ברמה המערכתית-קהילתית:

  1.  קשר שוטף פיקוח מנהל מוגבלויות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  2.  קשר עם השירותים השונים באזור לטובת אוכלוסיית היעד- המוסד לביטוח לאומי, מרכזי שיקום, מרכזי תעסוקה, מערכי דיור ועוד
  3. זיהוי צרכים ופיתוח מענים מתאימים

דרכי פנייה

1. עו"ס בת שבע מלכה – רכזת תחום מוגבלויות

טל' 04-9879720, מייל: batshevam@mta.org.il

2. פנייה ישירה לעו"ס המרחבי – לכל ישוב במועצה עובד סוציאלי מרחבי הנותן מענה גם לתחום המוגבלויות.

לבירור שם עו"ס היישוב באמצעות מזכירת מחלקת הרווחה, טל' 04-9879711