הלשכה אחראית למגוון נושאים ובהם ניהול הרשות, מוסדותיה ואגפיה, קידום ופיתוח תהליכים ופרויקטים בתחום המועצה והיישובים וקשר עם הנהלות היישובים.

הלשכה נמצאת בקשר ישיר עם התושבים ומחלקות המועצה, ובמקביל מנהלת קשרי עבודה שוטפים עם משרדי ממשלה, גופים וארגונים ישראליים ובינלאומיים, מנהלת את קשרי החוץ עם תורמים וקרנות, ביקורי אח"מים, אחראית על ליווי ישיבות הנהלה ומליאת המועצה. בנוסף לכך, לשכת ראש המועצה עוסקת בייצוג המועצה בוועדות ובפורומים השונים, לרבות פורום קו עימות, מנהלת פארק התעשייה בר-לב ואיגוד ערים לביוב.


שעות קבלת הקהל בלשכתו של ראש המועצה משה דוידוביץ: 

ימי שלישי, פעם בשבועיים, 18:0-16:00 (יש להתקשר ללשכה לתאם)

המרכז החדש לוותיקים במטה אשר - חוברת בעברית

המרכז החדש לוותיקים במטה אשר - חוברת באנגלית

יצירת קשר

טבלת אנשי קשר - לשכה ויחידות מטה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
משה דוידוביץ ראש המועצה 04-9879600 050-5730300 dmoshe@mta.org.il
שונטל מיזן מנהלת לשכת ראש המועצה 04-9879601/3 050-3794694 chantalm@mta.org.il
שי לי מאור עוזרת ראש המועצה 04-9879623 050-4844414 shailm@mta.org.il
פקס לשכת ראש המועצה 04-9824335
אייל רייז סגן ראש המועצה 04-9879795 050-3794608 er@mta.org.il
מחמוד עכאווי יועץ סגן ראש המועצה לענייני המגזר הערבי 04-9879623 050-5517957 mahmodak@mta.org.il
מזכירת לשכת ראש המועצה וסגן ראש המועצה 04-9879603 mazlishka@mta.org.il
פקס לשכת הסגנים 04-9879794
דן תנחומא מנכ"ל המועצה 04-9879689 050-5515521 mankal@mta.org.il
מורן ניר עוזרת מנכ"ל 04-9879425 050-9500205 o.mankal@mta.org.il
יעל שביט דוברת המועצה, היועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 04-9879418 052-8011130 yaels@mta.org.il
ניצן גלילי מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור 04-9879796 054-5600300 nizan@mta.org.il