יורם ישראלי - סגן ראש המועצה. 

אחריות על מדי ניות בתחומי: בטחון, חירום וצח"י, מוקד, דת, פיתוח אזה"ת, ליווי ישובים בעדיפות, ממונה חופש מידע


איל רייז - סגן הראש המועצה

אסטרטגיה, אחריות על מדיניות בתחומי: חינוך , שירותים חברתיים, מרכז קהילתי, מעברים, מרכז צעירים, מרכז חוסן. 

 

מורן ניר
עוזרת מנכ"ל
04-9879425
050-9500205
אייל רייז
סגן ראש המועצה
04-9879795
050-3794608