יורם ישראלי - סגן ראש המועצה. 

אחריות על מדי ניות בתחומי: בטחון, חירום וצח"י, מוקד, דת, פיתוח אזה"ת, ליווי ישובים בעדיפות, ממונה חופש מידע


איל רייז - סגן הראש המועצה

אסטרטגיה, אחריות על מדיניות בתחומי: חינוך , שירותים חברתיים, מרכז קהילתי, מעברים, מרכז צעירים, מרכז חוסן. 

 

יורם ישראלי
סגן ראש המועצה
04-9879602
052-6047979
אייל רייז
סגן ראש המועצה
04-9879795
050-3794608
אסיה בונגרד
עוזרת מנכ"ל לענייני אסטרטגיה ופיתוח משאבים
04-9879420
054-6563325
דליה גראור
מנהלת לשכת הסגנים
04-9879695
050-3794003
לירז בראונשטיין
מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה
04-9879603