תחומי אחריות המחלקה

 • מתן מידע בנוגע לדרישות חוק הרישוי בכל עסק.
 • ליווי עסקים בהליך הרישוי, עד להוצאת רישיון עסק.
 • חידוש רישיונות עסק תקופתיים / זמניים / קבועים / יומיים
 • מניעת מפגעים ומטרדים הנגרמים על יד עסקים, באמצעות אכיפה.
 • סיוע בהנגשת משרות לתושבים וחיבור בין מעסיקים לתושבים.
 • אחריות על נגישות במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • אכיפה נגד עסקים בלתי מורשים.

אנחנו מתחייבים!

 • להיות זמינים ונגישים בכל אמצעי המדיה.
 • לטפל בפנייה לקבלת רישיון עסק ולספק תשובה ראשונית תוך 4 ימי עבודה.
 • לתת מידע מלא ומקיף על דרישות הרישוי לכל עסק ועל דרכי פעולה לקידום תהליכי רישוי.
 • לטפל ולהשיב לפנייה בנושא מפגע או מטרד בעסק המתקבלת בכתב או דרך מוקד אשר (3109*), תוך 14 ימי עבודה.
 • להנפיק רישיון עסק לאחר אישור כל גורמי הרישוי בתוך 5 ימי עבודה.