תבחינים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור במטה אשר

בהתאם לנוהלי משרד הפנים מתפרסמים בזה תבחינים לחלוקת כספי תמיכות של המועצה האזורית מטה-אשר (להלן: "המועצה") למוסדות ציבור בשנה הקרובה.

פרוטוקול ועדת תמיכות 2019

פרוטוקול ועדת תמיכות 2018

נוהל תמיכות במוסדות ציבור וטופס למילוי בקשה לתמיכה לשנת 2019

נוהל תמיכות במוסדות ציבור וטופס למילוי בקשה לתמיכה לשנת 2018

נוהל תמיכות במוסדות ציבור וטופס למילוי בקשה לתמיכה לשנת 2017

אישור תבחיני התמיכות במליאת המועצה - מאי 2017