התכנית מופעלת ביישובים שונים במועצה.

מרכזת את תחום הבתים החמים: רחלי גזית 04-9109024

במסגרת מועדונים ביתיים או יישובים מתקיימים מפגשים חברתיים שבועיים. המפגשים מתקיימים אצל חבר/ה המפעיל/ה את התכנית, סביב תכנים המותאמים לחברי הבית החם.

באמצעות "הבית החם" יכולים החברים לצאת מביתם, להתארח, להינפש, לפגוש חברים אחרים ולשוחח על נושאים שונים.

העמותה מלווה את מפעילי הבתים החמים, ופנתה לאשל ולמשרד הרווחה לאפשר לנו לפתוח "בתים חמים" בישובים נוספים.