לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג ומתוך כוונה לשפר את השירות לתושב, המועצה מעמידה לרשות התושבים מערכת מקוונת לצורך רישום למוסדות החינוך.

מערכת זו מסונכרנת למרשם האוכלוסין של משרד הפנים. הורי ילד שכתובתו היא באזור הרישום, יוכלו למלא פרטים עבור הילד.
נדרש לוודא קיומה של תמצית רישום אוכלוסין ליישוב ובנוסף כתובת מעודכנת בתעודות הזהות של הוריו.

תקופת ההרשמה שנקבעה על ידי משרד החינוך לגנים ולכיתות א';

החל מיום 03 ינואר 2022 ועד ליום 23 ינואר 2022 3/1/22 בהתאם להנחיות משרד החינוך בנושא לחצו על הקישור
תקופת ההרשמה לכיתות ז' טרם פורסמה, אך מתקיימת בדרך כלל במהלך חודש מרץ / אפריל טרם חופשת הפסח.
נפרסם בהמשך הנחיות למלוי טפסים מקוונים לצורך רישום לכיתות ז'.

דגשים:

  • הורים שטרם הסדירו כתובתם במשרד הפנים ו/או שאין ברשותם תמצית רישום אוכלוסין מעודכנת של ילדם, נדרשים לפנות למשרד הפנים להסדיר זאת או לפנות לקישור הבא: https://www.gov.il/he/service/summaryinfofromthepopulationregistrylisting.
  • בעת מילוי הטופס יש לצרף צילום תעודות הזהות של ההורים וכן צילום תמצית רישום אוכלוסין של התלמיד.
  • הורים גרושים נדרשים לצרף בעת מילוי הטופס לרישום מסמך רשמי של החלטת בית משפט/ בית דין רבני / שרעי באשר למוחזקות.
  • הורים לתלמידים חדשים במועצה המעוניינים לרשום ילדם לכיתות ב' עד ו'- יפנו למחלקת החינוך במועצה ויונחו בהתאם. פרטי קשר- בהמשך.

קישור לרישום: https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=42

שימו לב :
חשוב למלא את הטפסים בתקופת ההרשמה הנ"ל, ובכך לסייע למערכות החינוך לשבץ ילדכם באופן מיטבי.
לתמיכה וסיוע ניתן לפנות לדרור (049879713) ומירית (049879614) במחלקת חינוך בדוא"ל או בטלפון.

שנת לימודים מוצלחת,
שלומית אלעד - מנהלת מחלקת חינוך