בהמשך למאמצי הפיקוח בשטחים פתוחים, במהלך החודש האחרון  נתפס אזרח בעת שפיכה של פסולת בשטחים פתוחים בשטחי המועצה. 

תושב ערני פנה למשטרה וזו הפנתה את התלונה לפקח מטה אשר. שמו של האזרח היה מוכר לפקח, עם עבר עשיר של עבירות. לפקח נודע גם המשטרה הירוקה מנסה לאתרו. בעבודה משותפת של כל הגורמים - מחלקת הפיקוח של מטה אשר, איגוד ערים לאיכות סביבה  והמשטרה הירוקה - נעצר האיש.

במסגרת מעקב והמשך טיפול, הועבר הנושא לטיפול בית המשפט, והאיש צפוי לקבל קנס של 180 אלף שקל בשל עונש על תנאי שהיה לו בגין עבירות קודמות.

זאת ההזדמנות להודות לכל גורמי האכיפה, ובראשם מפקחי מטה אשר, שעושים לילות כימים ופועלים בדרכים יצירתיות לתפוס עבריינים שמשליכים פסולת המועצה ולהביאם לדין. צוותי איכות הסביבה של המועצה קוראים לכל מי שעד לתופעה הזו לתעד ולפתוח קריאה במוקד המועצה. ולסייע לנו בשמירה על השטחים הפתוחים במטה אשר.

בצילום: הפסולת שהשליך העבריין בשטח הפתוח

****