במסגרת הרצון לחזק את תחושת הקהילתיות במטה אשר, החלה המועצה בהפצת סקר תושבים ששמו "מדד הקהילתיות". מצורפים בזאת מכתב של ראש המועצה לתושבים בעברית ובערבית וכן קישור למילוי המדד. 

מכתב מראש המועצה לתושבים - ערבית

מכתב מראש המועצה לתושבים - עברית   

 

למילוי השאלון בערבית

למילוי השאלון בעברית