תכנית מנהיגות יישובית- מחזור 3:
מטרת התכנית: פיתוח יכולות וכישורים ניהוליים ומנהיגותיים בסביבה הכפרית-קהילתית במועצה אזורית מטה אשר.
מטרות משנה:
 1. היכרות מעמיקה עם המאפיינים הייחודיים של הקהילה הכפרית בכלל ובמטה אשר בפרט, בדגש על השלטון הדו-רובדי.
 2. ביסוס והרחבת ההיכרות והידע של המשתתפים בתחומים מוניציפליים, ממשל ומדיניות ציבורית חוק ומשפט, היכרות וממשקי עבודה עם המועצה, מאפייני התפיסה הדו-רובדית, תכנון ותשתיות, היבטים ארגונים מוסדיים, כלכלה מקומית, גישור, הקמה והפעלת מערכי מתנדבים ועוד.
 3. יצירת מרחב שיח משותף ומקדם בתוך המועצה ובין המועצה לגורמי מפתח במרחב הכפרי.
 4. הקניית מיומנויות וכלים ניהוליים להובלה והתמודדות עם האתגרים העומדים לפתחם של המשתתפים בהווה ובעתיד.
 5. פיתוח קבוצת מנהיגות שתהווה פלטפורמה לעשייה והובלת פרויקטים ברמה היישובית והאזורית.
רציונל: ייחודיות ההכשרה תבוא לידי ביטוי הן באופן העברת התכנית (תכנים, מתודות ומרצים), הן בחיבור המעשי למועצה ולדוגמאות מהשטח על ידי מחלקת היישובים והן באוכלוסייה המשתתפת בה:
 1. ההכשרה תהווה מרחב למידה ועשייה המפגיש בין גורמים מגוונים העוסקים או יעסקו בעשייה ניהולית במועצה ויהוו בעתיד רשת עמיתים.
 2. ליווי מנטור לכל משתתף
 3. העברת התכנים תהיה ע"י מרצים עם היכרות מעמיקה בתחומים הנלמדים.
 4. האחריות ללמידה ולהתפתחות של המשתתפים בתכנית הינה אישית ותלויה במשתתף.
 5. יצירת בסיס ידע ושפה אחידה ומשותפת.
 6. יצירת השראה, תחושת שייכות וגאווה למועצת מטה אשר.
תכני ההכשרה יתבססו על שלושה צירים:
 1. ציר מקצועי: ידע מוניציפאלי-קהילתי, ממשל, מדיניות ציבורית, חוק ומשפט, היכרות  וממשקי עבודה עם המועצה, מאפייני התפיסה הדו-רובדית, תכנון ותשתיות, היבטים ארגונים מוסדיים, כלכלה מקומית מקיימת ועוד.
 2. ציר ניהול:  ניהול משימות, האצלת סמכויות, כתיבת יעדים ותכניות עבודה, בקרה, ניהול ישיבות ועוד.
 3. ציר מנהיגות ופיתוח אישי: מודלים מנהיגותיים שונים, ערכים, הנעה, כלים אבחוניים להבנה של החוזקות והחולשות ועוד.
פרופיל המשתתפים:
 1. תושבי מטה אשר המעוניינים להשתלב כמנהלי קהילה.
 2. בעלי תפקיד/מתנדבים הפועלים בתחומי הניהול במרחב המועצתי.
 3. רכזי תחומים/ועדות וחברי ועד ביישובים השונים במועצה.
קריטריונים להשתתפות בתכנית:
 1. מגורים במועצה אזורית מטה אשר.
 2. ראיון אישי עם צוות התכנית – יכולות בינאישות נדרשות: יכולת הובלת אנשים/פרויקטים, יחסי אנוש טובים, יכולת ניהול קונפליקטים, עבודה בצוות, ראייה מערכתית, התבוננות עצמית)
 3. מחויבות לנוכחות במפגשים והשתתפות פעילה בתכנית והשלמת המטלות (לפחות 80% השתתפות)- יש לוודא מראש פניות למלוא אורך המפגש.
תהליך המיון:
 1. הרשמה ומילוי שאלון מקוון
 2. המועמדים המתאימים יזומנו לראיון אישי עם צוות התוכנית
פרטים נוספים:
התכנית תיפתח בתאריך 05 ינואר 2022 - ימי רביעי בין השעות 16:00 עד 20:30
התכנית תכלול מפגשים, הרצאות, סדנאות, ODT ומפגשי מנטורינג
המפגשים יתקיימו בבית המועצה
עלות למשתתף – 1,500 ₪
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורית הלפרין נייד: 050-8714814 דוא"ל: orith@mta.org.il
פתיחת התכנית בכפוף להנחיות משרד הבריאות

טופס מקוון להגשת בקשה לתוכנית מנהיגי ומנהיגות המחר

 

האם הינך נושא משרה / מתנדב ביישוב בו אתה גר או ביישוב אחר במטה אשר * שדה חובה
האם הינך מתחייב לנוכחות והשתתפות של לפחות 80% ממפגשי התוכנית * שדה חובה