המועצה שמחה לבשר על חלקות מלגות לסטודנטים. המלגות יחלוקו לסטודנטים לתואר ראשון, שני, שלישי, להנדסאים ולמצטיינים לימודית ובתרומת לקהילה. הזכאים ייקבעו על ידי ועדה למלגות. טקס חלוקת המלגות יתקיים ביולי 2017.

זכאים לפנות רק מי שמתגורר באחד מיישובי המועצה לפחות שנתיים ולא קיבלו לפני כן מלגה לימודית מהמועצה.

הפרטים המלאים בקובץ המצורף