חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי יועץ כלכלי
רון פישמן ושות' רואי חשבון יועץ כלכלי
ארנון רונד יועצים ARC יועץ כלכלי
KPMG סומך חייקין יועץ כלכלי
KPMG סומך חייקין יועץ כלכלי 
מוטי זייד בע"מ יועץ כלכלי
א.ר.א.ב בונוס סע"מ יועץ כלכלי
ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' יועץ כלכלי
סמקאי אסטרטגיה בע"מ יועץ כלכלי
בן דוד שלוי קופ BDSK יועץ כלכלי

 

טופס מקוון לבקשת הצטרפות - לחץ כאן