לשכה ויחידות מטה

בעלי תפקידים בלשכה ויחידות מטה

משה דוידוביץ'

ראש המועצה

טלפון: 04-9879600

סלולרי: 050-6930300

אימייל: dmoshe@matteasher.org.il

שונטל מיזן

מנהלת לשכת ראש המועצה

טלפון: 04-9879601

סלולרי: 050-3794694

אימייל: chantalm@matteasher.org.il

איתי דוידי

יועץ אסטרטגי ועוזר ראש המועצה

טלפון: 04-9879689

סלולרי: 052-4643328

אימייל: itaid@matteasher.org.il

פקס לשכת ראש המועצה

טלפון: 04-9824335

דליה גראור

מנהלת לשכת הסגנים

טלפון: 04-9879695

סלולרי: 050-3794003

אימייל: daliag@matteasher.org.il

לירז בראונשטיין

מזכירת לשכה

טלפון: 04-9879603

אימייל: lirazb@matteasher.org.il

פקס לשכת הסגנים

טלפון: 04-9879794

נילי אלון

מ"מ מזכיר/יועצת לקידום מעמד האישה

טלפון: 04-9879797

סלולרי: 050-8515601

אימייל: nilia@matteasher.org.il

מחמוד עכאוי

מתאם מגזר ערבי

טלפון: 04-9879623

סלולרי: 050-5517957

אימייל: mahmodak@matteasher.org.il

ניצן גלילי

מבקר פנים

טלפון: 04-9879796

סלולרי: 054-5600300

אימייל: nizan@matteasher.org.il

איריס דוגמא

שיפור איכות שירות

טלפון: 04-9879761

סלולרי: 050-3794615

אימייל: iris@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879751

רבקה מרגוליס

ועד עובדים

טלפון: 04-9879612

אימייל: rivkam@matteasher.org.il

מטבח מועצה

טלפון: 04-9879684

איכות הסביבה פיקוח ורישוי עסקים

בעלי תפקידים באיכות הסביבה פיקוח ורישוי עסקים

אבנר גבאי

מנהל אגף איכות הסביבה, רישוי ופיקוח

טלפון: 04-9879649

סלולרי: 050-3794649

אימייל: avnerg@matteasher.org.il

עדנה לייב

מזכירת מחלקת איכות הסביבה

טלפון: 04-9879658

סלולרי: 052-3481843

אימייל: ednal@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879625

יניב גלבוע

ממונה בטיחות ואיכות הסביבה

טלפון: 04-9879635

סלולרי: 050-3794678

אימייל: yanivg@matteasher.org.il

רותי גלעדי מכלוף

רכזת חינוך סביבתי

טלפון: 04-9879682

סלולרי: 050-5287546

אימייל: ruthig@matteasher.org.il

דמיטרי מוצ'ניק

סדרן ואחראי פסולת ומיחזור

טלפון: 04-9879660

סלולרי: 050-3794660

אימייל: dimon@matteasher.org.il

ירמי משה

אחראי הדברה

טלפון: 04-9879662

סלולרי: 050-3794620

אימייל: irmi@matteasher.org.il

ד"ר אסתי איילי

וטרינרית המועצה

טלפון: 04-9879661

סלולרי: 050-3794661

אימייל: estia@matteasher.org.il

אהוד ברבי

לוכד כלבים

סלולרי: 052-2822236

יריב בר

מפקח מפעלים ואיכות הסביבה

טלפון: 04-9879664

סלולרי: 050-5813133

אימייל: yarivb@matteasher.org.il

שאולי זינאתי

מפקח איכות הסביבה

טלפון: 04-9879412

סלולרי: 050-7427435

אימייל: shauliz@matteasher.org.il

תיקי ראובן

רכזת רישוי עסקים ונגישות

טלפון: 04-9879648

אימייל: reuven@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 153-508967591

אורן יחיאלי

מפקח כללי ורישוי עסקים

טלפון: 04-9879756

סלולרי: 050-3794610

אימייל: oreny@matteasher.org.il

ביטחון

בעלי תפקידים בביטחון

ישי עפרוני

קב"ט המועצה ומנהל מחלקת בטחון

טלפון: 04-9879611

סלולרי: 050-3794611

אימייל: ishaie@matteasher.org.il

רבקה מרגוליס

מזכירת מחלקה

טלפון: 04-9879612

סלולרי: 050-7636679

פקס רבקה/ישי

טלפון: 04-9878758

דני מאיר

סייר בטחון ואחראי חירום

טלפון: 04-9879746

סלולרי: 050-3794612

אימייל: danym@matteasher.org.il

דני מאיר

מ.מ קב"ט מוס"ח ומנהל מוקד

טלפון: 04-9879630

אימייל: danym@matteasher.org.il

משה לוי

קב"ט מוס"ח ושומרי מטה אשר

טלפון: 04-9879745

סלולרי: 050-5287977

עדי ברוש

מזכירה וניהול משכורות שומרים

טלפון: 04-9879765

אימייל: adi@matteasher.org.il

סמי קאבלן

מנהל מטווח

סלולרי: 050-3791145

פקס שומרים/מוס"ח/סיור שדות

טלפון: 04-9879642

מוקד בטחון ומוניציפאלי

109

מוקד טלפון + נייד

טלפון: 04-9879677

סלולרי: 3109*

פקס מוקד

טלפון: 04-9879709

חגי וסרמן

מנהל מוקד

טלפון: 04-9879749

סלולרי: 052-4264860

אימייל: hagaiw@matteasher.org.il

ניהול מבצעי

טלפון: 04-9879750

אימייל: moked@matteasher.org.il

אילן שוורץ

טכנאי תקשורת

סלולרי: 050-3794640

בסיס הפעלה מג"ב ומתמיד

יוסי אטיאס

מש"ק

סלולרי: 050-6277632

ערן בן ישראל

מפקד המתמיד

סלולרי: 050-3794642

בריאות

בעלי תפקידים בבריאות

משה אהרון פרי

נאמן לבריאות הציבור

טלפון: 04-6641035

סלולרי: 050-3794657

אימייל: moshep@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9966339

דת

בעלי תפקידים בדת

הרב שלמה בן אליהו

רב המועצה

טלפון: 04-9879675

סלולרי: 050-2794675

אימייל: shlomob@matteasher.org.il

משה דיאמנט

מנהל מח' כשרות

טלפון: 04-9879792

סלולרי: 050-3453913

גילה גרידיש

מזכירת המחלקה ואחראית מקוואות

טלפון: 04-9879674

אימייל: gilag@matteasher.org.il

הרב יהושע הלמן

רב שבי ציון

סלולרי: 052-3218990

הרב יצחק סולימן

רב אשרת

סלולרי: 052-8669177

הרב בנימין  שפירא

רב עמקא

סלולרי: 052-2797348

נעומי צדיקיאן

בלנית נתיב השיירה

טלפון: 04-9522394

סלולרי: 052-8550205

מיכל דמתי

בלנית אחיהוד

טלפון: 04-9996444

סלולרי: 052-3573331

לאה יוסף

 בלנית עמקא אשרת

טלפון: 04-9969595

סלולרי: 052-2031230

פקס

הנדסה

בעלי תפקידים בהנדסה

שאול דוכס

מנהל מחלקת הנדסה

טלפון: 04-9879643

סלולרי: 050-3794643

אימייל: ducas@matteasher.org.il

בשיר אבוטריף

מנהל מחלקת הנדסה

טלפון: 04-9879645

סלולרי: 054-3038096

אימייל: bashira@matteasher.org.il

נעמי אלבלק

מזכירה ומרכזת מכרזים

טלפון: 04-9879645

סלולרי: 050-3794690

אימייל: nomie@matteasher.org.il

ליאור לוי

מהנדס המועצה

טלפון: 04-9879608

סלולרי: 052-6032641

אימייל: liorl@matteasher.org.il

גלית אבשלום גרין

מזכירה

טלפון: 04-9879607

אימייל: galitag@matteasher.org.il

כרמית הובר

רכזת בסיסי נתונים

טלפון: 04-9879413

אימייל: karmith@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879704

גוני חרש

רכז פרוייקטים

טלפון: 04-9879650

סלולרי: 050-7236589

אימייל: gonih@matteasher.org.il

שמוליק בניטה

רכז פרוייקטים

טלפון: 04-9879754

סלולרי: 050-7494107

אימייל: shmulikb@matteasher.org.il

דודו כהן

מנהל מדור מים וביוב

טלפון: 04-9879646

סלולרי: 050-8515619

אימייל: duduc@matteasher.org.il

חוליו ליסק

אחזקה, בנייה, מים וביוב

טלפון: 04-9879647

סלולרי: 050-3794647

אימייל: juliol@matteasher.org.il

אירית מזרחי

מזכירת מדור מים וביוב

טלפון: 04-9879644

אימייל: irit@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879704

ריאה פלדמן

ניהול נכסי המועצה

אימייל: rhea@matteasher.org.il

ועדת בנין ערים

בעלי תפקידים בועדת בנין ערים

יו"ר הוועדה

טלפון: 04-9879610

עופר קורט-עוז

מהנדס הוועדה

טלפון: 04-9879621

סלולרי: 050-3794621

אימייל: oferk@matteasher.org.il

אלירן עובד

מנהל תפעול

טלפון: 04-9879654

סלולרי: 050-3354321

אימייל: eliran0@matteasher.org.il

אבנר גבאי

מנהל הפיקוח

טלפון: 04-9879649

סלולרי: 050-3794649

אימייל: avnerg@matteasher.org.il

שרון פריד

מזכירת הוועדה

טלפון: 04-9879610

אימייל: vsecretary@matteasher.org.il

לריסה ליס

בודקת תוכניות

טלפון: 04-9879609

אימייל: larisal@matteasher.org.il

דלית יהודה חיים

בודקת תוכניות

טלפון: 04-9879756

אימייל: dalityh@matteasher.org.il

מוראני ערין

בודקת תוכניות

טלפון: 04-9879655

אימייל: permit@matteasher.org.il

אלכס קלייטמן

מידען

טלפון: 04-9879415

אימייל: infospec@matteasher.org.il

אביה לוי

אחראי ארכיב ופקיד תביעות

טלפון: 04-9879790

אימייל: Vaba1@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879659

וואהיב מאדי

מפקח בניה

טלפון: 04-9879624

סלולרי: 050-03794004

אימייל: pakahim3@matteasher.org.il

דפרית לוי

מפקחת בניה

טלפון: 04-9879757

סלולרי: 050-3794648

אימייל: pakahim@matteasher.org.il

יונתן גרידיש

מפקח בניה

טלפון: 04-9879624

סלולרי: 050-8515610

אימייל: pakahim2@matteasher.org.il

חברה כלכלית

בעלי תפקידים בחברה כלכלית

אמיר נוימן

מנכ"ל החברה

טלפון: 04-9879604

סלולרי: 050-3794602

אימייל: amirn@matteasher.org.il

אירית מזרחי

מזכירת החברה

טלפון: 04-9879605

אימייל: irit@matteasher.org.il

ליאת כהן / לוסט

הנה"ח החברה

טלפון: 04-9879690

אימייל: liatc@matteasher.org.il

אלירן עובד

פרוייקטים ורישום מקרקעין

טלפון: 04-9879767

אימייל: elirano@matteasher.org.il

דודו כהן

מנהל מדור מים וביוב

טלפון: 04-9879646

סלולרי: 050-8515619

אימייל: duduc@matteasher.org.il

גלי רז

מנהל לענייני תיירות

טלפון: 04-9879622

סלולרי: 050-3794667

אימייל: galir@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879700

חינוך

בעלי תפקידים בחינוך

שלומית אלעד

מנהלת המחלקה

טלפון: 04-9879613

סלולרי: 050-3794613

אימייל: shlomite@matteasher.org.il

פנינה עזריה

מזכירת המחלקה

טלפון: 04-9879615

סלולרי: 054-8189998

אימייל: pninaa@matteasher.org.il

דרור ארנשטיין

סגן מנהלת מחלקת חינוך

טלפון: 04-9879713

סלולרי: 050-5729789

אימייל: drora@matteasher.org.il

ארנון רפאלי

רכז בתי"ס על יסודיים ופרוייקטים נוספים

טלפון: 04-9879628

סלולרי: 050-3794673

אימייל: arnon@matteasher.org.il

איגור בייגל

מנהל מיחשוב מוסדות חינוך

טלפון: 04-9879628

סלולרי: 050-5379491

אימייל: igorb.com@gmail.com

שולה זינגר

מנהלנית מחלקת חינוך

טלפון: 04-9879614

סלולרי: 050-8515614

אימייל: shulaz@matteasher.org.il

דבורה רובינשטיין

רכזת חינוך קדם יסודי

טלפון: 04-9879789

סלולרי: 050-3453943

אימייל: dvora@matteasher.org.il

אביבה סער

קב"סית

טלפון: 04-9879410

סלולרי: 050-3313914

אימייל: avivas@matteasher.org.il

פאני כהן

קב"סית

טלפון: 04-9879772

סלולרי: 054-5600184

עמי בלנק

רכז בתי ספר יסודיים

טלפון: 04-9879772

סלולרי: 052-3798904

אימייל: amib@matteasher.org.il

מורן גולדנברג

רכזת תוכנית לאומית

טלפון: 04-9879628

סלולרי: 052-3234491

אימייל: Moran.goldberg@gmail.com

הילדה ואכד

רכזת הגנים בשייך דנון

סלולרי: 052-5127816

אימייל: helda24@walla.com

קרן גולדהורן

חשבת

טלפון: 04-9879791

ליאור רובינשטיין

חשב

טלפון: 04-9879791

אימייל: liorr@matteasher.org.il

שפ"ח

טובה ליבה

מנהלת שפ"ח

טלפון: 04-9879783

סלולרי: 052-8825578

אימייל: tova@matteasher.org.il

זיוה אדמוני

מזכירת שפ"ח

טלפון: 04-9879784

אימייל: zivaa@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879707

פסיכולוגים

רים מוראני

טלפון: 04-9879788

סלולרי: 052-6118879

טלפון: 04-9879787

סוזנה רידנר

טלפון: 04-9879787

סלולרי: 054-7972075

לילי אקייזר

טלפון: 04-9879787

סלולרי: 052-3597564

חנא חורי

טלפון: 04-9879788

סלולרי: 052-4719810

אמיר שני

טלפון: 04-9879786

סלולרי: 052-8444331

סירין חורי

טלפון: 04-9879786

סלולרי: 052-2483897

סנדרה וולדמן - שור

טלפון: 04-9879786

סלולרי: 054-2329802

בטינה קרסנבלט

טלפון: 04-9879786

סלולרי: 050-7917570

ישובים

בעלי תפקידים בישובים

אורית הלפרין

מנהלת מחלקת יישובים

טלפון: 04-9879416

סלולרי: 050-8714814

אימייל: orith@matteasher.org.il

איריס דוגמא

מזכירת מחלקה

טלפון: 04-9879761

סלולרי: 050-3794615

אימייל: iris@matteasher.org.il

דליה כסיס

מנהלת מחלקה לפיתוח הקהילה

סלולרי: 050-6952116

אימייל: daliaka@matteasher.org.il

אורית קאופמן

מלווה ישובים וקהילות

סלולרי: 054-4825826

אימייל: oritsk@gmail.com

אורית שי

מלווה ישובים וקהילות

סלולרי: 054-4808636

אימייל: oritshay2015@gmail.com

יערה קדוש

מלווה ישובים וקהילות

סלולרי: 050-5226312

אימייל: yaarak@matteasher.org.il

כספים

בעלי תפקידים בכספים

גזברות

תומר גלעד

גזבר המועצה

טלפון: 04-9879606

אימייל: tomerg@matteasher.org.il

דליה קוריאט

מנהלת לשכת הגזברות

טלפון: 04-9879616

אימייל: daliak@matteasher.org.il

גלינה סמיק

סגנית גזבר

טלפון: 04-9879691

אימייל: galinas@matteasher.org.il

פלורי בניטה

אחראית על התב"רים

טלפון: 04-9879692

אימייל: flory@matteasher.org.il

אמנון ויזל

מנהל רכש

טלפון: 04-9879667

סלולרי: 052-8527017

אימייל: amnon@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879702

הנה"ח

יהודית שוהם

מנהלת מחלקת הנה"ח

טלפון: 04-9879617

סלולרי: 052-2457181

אימייל: yehudits@matteasher.org.il

סיניה סגל

מזכירת הנה"ח

טלפון: 04-9879618

אימייל: sinayas@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879703

אלה מנטוביץ

טלפון: 04-9879633

אימייל: ella@matteasher.org.il

חי דהן

טלפון: 04-9879778

אימייל: haid@matteasher.org.il

נאווה אברהם

טלפון: 04-9879632

אימייל: nava@matteasher.org.il

לילך בן הרוש

טלפון: 04-9879686

אימייל: lilach@matteasher.org.il

רגינה קליר

טלפון: 04-9879688

אימייל: regina@matteasher.org.il

ילנה ברמבה

טלפון: 04-9879767

אימייל: genaccount@matteasher.org.il

תרז בראל

טלפון: 04-9879780

אימייל: terez@matteasher.org.il

מזיה אורנים

טלפון: 04-9879781

אימייל: mzia@matteasher.org.il

הייזל יהודה

תשלומים

טלפון: 04-9879631

אימייל: hazely@matteasher.org.il

איריס אלל ברוגרדי

תשלומים

טלפון: 04-9879742

אימייל: irisa@matteasher.org.il

תשלומים

טלפון: 04-9879776

נוז'ני אנג'ליקה

הנה"ח מתנ"ס

טלפון: 04-9879771

אימייל: mataccount@matteasher.org.il

נעמי שור

הנה"ח מתנ"ס

טלפון: 04-9879636

אימייל: nomi@matteasher.org.il

מרים מרקוביץ

עמותת הוותיק

טלפון: 04-9879687

אימייל: miryam@matteasher.org.il

גביה ומסים, ארנונה- מוקד- 1700-707-103

סיוון מלכה

מנהל מחלקת גבייה

טלפון: 04-9879639

סלולרי: 050-6007163

אימייל: sivanm@matteasher.org.il

גלית משה

ע. מנהל גבייה

טלפון: 04-9879641

אימייל: galitm@matteasher.org.il

עדי ברעם

אחראית אכיפה

טלפון: 04-9879404

אימייל: adit@matteasher.org.il

קרן אור שחרית

אחראית שומה

טלפון: 04-9879723

אימייל: kerenors@matteasher.org.il

פאטמה נסראלדין

פקחית מחלקה

טלפון: 04-9879656

אימייל: kahal5@matteasher.org.il

מרגלית טויבר

אחראית הנחות וקבלת קהל

טלפון: 04-9879640

אימייל: kahal1@matteasher.org.il

נורית חיימוביץ

קבלת קהל

טלפון: 04-9879768

אימייל: sharonf@matteasher.org.il

פאני אוחיון

קבלת קהל

טלפון: 04-9879640

אימייל: kahal3@matteasher.org.il

עדי ניאקן

אחראית ביוב

טלפון: 04-9879728

אימייל: kahal2@matteasher.org.il

קופה

דינה בוחבוט-חסן

קופאית ראשית ואחראית על ביטוח

טלפון: 04-9879693

אימייל: dinah@matteasher.org.il

סמדר לוי

קופאית

טלפון: 04-9879694

אימייל: smadarl@matteasher.org.il

רחל בנבנישתי

קופאית

טלפון: 04-9879779

אימייל: rachelb@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879702

שכר

חיה אדיר

מנהלת מחלקת שכר

טלפון: 04-9879698

סלולרי: 052-8334223

אימייל: hayaa@matteasher.org.il

אגנס שלכצקי

חשבת שכר

טלפון: 04-9879762

אימייל: agnes@matteasher.org.il

מיכל אדמוני עינב

חשבת שכר

טלפון: 04-9879697

אימייל: michala@matteasher.org.il

ליאורה גמליאל

חשבת שכר

טלפון: 04-9879763

אימייל: liora@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879406

מרכז צעירים

בעלי תפקידים במרכז צעירים

כרמית פלג

מנהלת מרכז צעירים

טלפון: 04-9641745

סלולרי: 050-6952123

אימייל: carmitp@matteasher.org.il

אושרית שמיץ

רכזת פיתוח קריירה

טלפון: 04-6982069

סלולרי: 052-5461173

אימייל: haskala@matteasher.org.il

פרידמן סיון טל

רכזת מעורבות חברתית

טלפון: 04-6941764

סלולרי: 055-6637077

אימייל: ZEIRIM@MATTEASHER.ORG.IL

מנואלה אל חסרוני

רכזת צעירים דנון

טלפון: 04-6941764

סלולרי: 054-9294560

אימייל: ZEIRIM@MATTEASHER.ORG.IL

משאבי אנוש

בעלי תפקידים במשאבי אנוש

הילה קדמי - שרוני

מנהלת מחלקת משאבי אנוש

טלפון: 04-9879764

סלולרי: 050-3378159

אימייל: hila@matteasher.org.il

גלית לוי

רכזת משאבי אנוש

טלפון: 04-9879620

אימייל: hr_1@matteasher.org.il

פקס רכזת משאבי אנוש

רוית יחיאלי

מזכירת המחלקה

טלפון: 04-9879405

אימייל: ravity@matteasher.org.il

פקס משאבי אנוש

טלפון: 04-9879752

מתנ"ס

בעלי תפקידים במתנ"ס

טל' מתנ"ס

גולן רוזנברג

מנהל המרכז הקהילתי

טלפון: 04-9109010

אביגל ביבי

מזכירה

טלפון: 04-9109009

סלולרי: 052-4244171

אימייל: bibia@matteasher.org.il

נועם גולבאטי

אחראית אתר אינטרנט מתנ"ס

סלולרי: 054-9732663

אימייל: noamgo@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9828483

סיגל פורת

שיווק ומכירות, קופת מתנ"ס

טלפון: 04-9109001

סלולרי: 050-6952101

אימייל: sigal@matteasher.org.il

שמוליק ליאני

סדרן הסעות

טלפון: 04-9109003

סלולרי: 050-6952103

יעקב דוגמא

אחזקה במתנ"ס

סלולרי: 050-6990582

אימייל: yaakovd@matteasher.org.il

מחלקת ספורט

גל מנצור

מנהל מחלקת ספורט

טלפון: 04-9109005

סלולרי: 050-6952105

אימייל: galm@matteasher.org.il

שירית זומר

מזכירת מחלקת ספורט

טלפון: 04-9109004

סלולרי: 050-6952104

אימייל: secretary@matteasher.org.il

מוסטפה באדר

אב בית אולם ספורט נעמן

סלולרי: 050-6990587

וויסאם עבד

אב בית אולם רגבה

סלולרי: 052-7591304

מוסטפה באדר

אב בית מגרש כדורגל נעמן

סלולרי: 050-6990587

רפי אלמדוי

אב בית אולם ספורט גשר הזיו

סלולרי: 054-5806450

רמי זהבי

סלולרי: 052-3790750

רפי אלמדוי

אב בית מגרש כדורגל ראש הנקרה

סלולרי: 054-5806450

שמוליק אמירה

רכז כדורגל

טלפון: 04-9109027

סלולרי: 050-6990578

אימייל: football@matteasher.org.il

יקי שלום

רכז כדורסל

טלפון: 04-9109021

סלולרי: 050-6952126

אימייל: yakibasketball@gmail.com

ליאת רום

רכזת קידום בריאות

טלפון: 04-9109017

סלולרי: 052-4761723

אימייל: liatrom88@gmail.com

טל פרבר

רכזת התעמלות קרקע ואמנויות

טלפון: 04-9109006

סלולרי: 052-6541045

אימייל: farber0310@gmail.com

רועי זיו

רכז טניס

טלפון: 04-9109006

סלולרי: 050-6953122

אימייל: roeeziv@gmail.com

נועה חביב

רכזת זוזו, פרחי ספורט והשכלה תנועתית

טלפון: 04-9109006

סלולרי: 054-3277200

אימייל: noaleyb@gmail.com

מרגוליס יניב

רכז מתקנים ותפעול

טלפון: 04-9109034

סלולרי: 050-5907777

אימייל: margolis.yaniv@gmail.com

קדם איתי

רכז כדורעף

טלפון: 04-9109006

סלולרי: 050-7775773

אימייל: itaykedem@gmail.com

טל מואס

רכז אמנויות לחימה

טלפון: 04-9109004

סלולרי: 052-4598814

אימייל: tal721@walla.com

מחלקת ילדים ונוער

טל רובין

מנהלת מחלקת נו"י

טלפון: 04-9109012

סלולרי: 050-6952119

אימייל: noaryeladim@matteasher.org.il

מלכה חיים

מזכירת מחלקת ילדים ונוער

טלפון: 04-9109014

סלולרי: 050-6990577

אימייל: noar@matteasher.org.il

מרשנד סיגל

רכזת תחום נוער

טלפון: 04-9109031

סלולרי: 052-3521229

אימייל: racezetnoar@matteasher.org.il

גילת גלוסמן

רכזת תחום ילדים

טלפון: 04-9109015

סלולרי: 054-6887446

אימייל: hadracha@matteasher.org.il

עדי שוורץ

רכז בני המושבים

טלפון: 04-9109020

סלולרי: 050-2147186

אימייל: hamoshvim@matteasher.org.il

יפעת ליפשיץ

רכזת מפעלים

טלפון: 04-9109020

סלולרי: 050-6952117

אימייל: yifatl@matteasher.org.il

יעל בן יעקב

רכזת מצילה

טלפון: 04-9109025

סלולרי: 054-7680824

אימייל: mezila@matteasher.org.il

לירז נפגי

רכזת קהילה, מתנדבים ונגישות חברתית

טלפון: 04-9109013

סלולרי: 050-6952118

אימייל: mefatchot2@matteasher.org.il

מיי טל דרורי גנגרינוביץ

מלווה תהליכים + תחום אזרחים בוגרים

טלפון: 04-9109018

סלולרי: 054-5385803

אימייל: mefatchot3@matteasher.org.il

מרכז תרבות, אמנות ומוזיקה

עדנה טף

מנהלת מרכז תרבות, אמנות ומוזיקה

טלפון: 04-9952626

סלולרי: 050-6952108

אימייל: ednat@tarbut-asher.co.il

אודיל פטר

מזכירת מרכז תרבות, אמנות ומוזיקה

טלפון: 04-9952712

סלולרי: 050-6990580

אימייל: odile@matteasher.org.il

סדנא והאולפן למחול מטה אשר

קלרה שלמון

מזכירת אולפן למחול

טלפון: 04-9858437

סלולרי: 050-6990604

אימייל: maspa@matteasher.org.il

שרון הדס

מנהלת אולפן למחול

טלפון: 04-9859868

סלולרי: 050-6990588

אימייל: sharonhadas1@walla.co.il

עינב לוי

מנהלת הסדנה למחול

טלפון: 04-9859868

סלולרי: 050-6990603

אימייל: elevy67@gmail.com

פקס אולפן למחול

טלפון: 04-9523087

מנחם גרודזינסקי

מנהל אולפן מוזיקה

טלפון: 04-9109011

סלולרי: 050-6952125

אימייל: menachemg@matteasher.org.il

סיגל הוך

מזכירה

טלפון: 04-9109011

סלולרי: 054-6881224

פקס אולפן למוזיקה

טלפון: 04-9828483

שלוחות מתנ"ס

מוחמד מזעל

מנהל מתנ"ס ערמשה

טלפון: 04-9806825

סלולרי: 050-6952124

אימייל: matasher_mizal@hotmail.com

אחמד סמניה

מנהל מתנ"ס דנון

טלפון: 04-9820128

סלולרי: 050-6366111

אימייל: jaahsamn@netvision.net.il

שרי רות יוסף

מנהלת מתנ"ס אחיהוד

סלולרי: 052-3738937

אימייל: sari_yos@walla.co.il

מיכל אביב בנימין

מנהלת שלוחת נעמן

סלולרי: 050-6952114

אימייל: Naaman@matteasher.org.il

בן ציון טליה

מנהלת מתנ"ס גשר הזיו

טלפון: 04-9521906

סלולרי: 054-5600162

אימייל: taliabz@matteasher.org.il

כרמית פלג

מנהלת מתנ"ס שבי ציון

סלולרי: 050-6952123

אימייל: matnasshav@gmail.com

מעברים

בעלי תפקידים במעברים

לירון שוסטרמן

מנהלת מרכז מעברים

טלפון: 04-9109047

סלולרי: 054-7882402

אימייל: lirons@mwg.org.il

אלינור יחיאלי

רכזת פרט

טלפון: 04-9109040

סלולרי: 052-6849096

אימייל: elinory@mwg.org.il

זהבית גואטה

רכזת פרט

טלפון: 04-9806901

סלולרי: 054-4419733

אימייל: zeavitg@mwg.org.il

יעל אסרף

רכזת פרט

טלפון: 04-9109039

סלולרי: 050-7522439

אימייל: yaela@mwg.org.il

שי פורת

עובדת סוציאלית קהילתית

טלפון: 04-9109044

סלולרי: 054-4993794

אימייל: shaip@mwg.org.il

ליאור כרמל דובדבני

רכזת יזמות

טלפון: 04-9109141

סלולרי: 052-8689827

אימייל: liorc@mwg.org.il

טל בן הרוש

רכזת מעסיקים

טלפון: 04-9109039

סלולרי: 052-3786222

מזכירת מרכז מעברים

טלפון: 04-9109046

אימייל: office@mwg.org.il

ספריה אזורית

בעלי תפקידים בספריה אזורית

שפרה שליו

מנהלת הספריה

טלפון: 04-9824273

סלולרי: 050-2434401

אימייל: shifra@sifriya.org.il

מיכל אזולאי

אחראית תחום ביה"ס

טלפון: 04-9822717

אימייל: michal@sifriya.org.il

אביב שחר - נשיא

השאלה, רכש וקיטלוג

טלפון: 04-9822717

אימייל: aviv@sifriya.org.il

טלי עמיתי

מידענית

טלפון: 04-9824273

אימייל: info@sifriya.org.il

עמותת הוותיק

בעלי תפקידים בעמותת הוותיק

אורי נחמיה 

יו"ר העמותה

טלפון: 04-9109024

סלולרי: 0545-743720

אימייל: mulreches@gmail.com

רחלי גזית

מנכ"לית העמותה

טלפון: 04-9109024

סלולרי: 052-3967408

אימייל: rahelg@matteasher.org.il

אירית חושקובר

מזכירת העמותה, מנהלת ארוחות חמות ומדור נופשונים

טלפון: 04-9109023

סלולרי: 050-7548053

אימייל: irith@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9109019

ורד אריאל

מנהלת נווה אשר, קהילה תומכת ופרויקט אלצהיימר

טלפון: 04-9911137

סלולרי: 050-8515622

אימייל: veredvatik@gmail.com

עופרה שר

מזכירת נווה אשר וקהילה תומכת

טלפון: 04-9911136

אימייל: vatik@012.net.il

פקס

טלפון: 04-9852397

אירית זיו

מנהלת "יהל"

טלפון: 04-9563188

סלולרי: 052-8396910

אימייל: bsyahel1@zahav.net.il

ימית דוידי

מזכירת "יהל"

טלפון: 04-9563188

אימייל: b_yahel@zahav.net.il

פקס "יהל"

טלפון: 04-9563196

גילה לפידות

טיולי גימלאים צעירים וטיולים בחו"ל

סלולרי: 052-2846601

ג'יין צ'ינקוס

מרכזת יזמות ותעסוקה

סלולרי: 054-9421220

אימייל: janec@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9109019

רווחה

בעלי תפקידים ברווחה

דני קורן

מנהל מחלקת רווחה

טלפון: 04-9879712

סלולרי: 050-3794619

אימייל: danik@matteasher.org.il

מיכל יפת

מזכירת מחלקה

טלפון: 04-9879711

אימייל: michaly@matteasher.org.il

תקוה בן שמואל

עובדת זכאות

טלפון: 04-9879710

אימייל: tikvab@matteasher.org.il

איריס דוגמא

מזכירה

טלפון: 04-9879627

סלולרי: 050-3794615

אימייל: iris@matteasher.org.il

פקס

טלפון: 04-9879701

עובדים סוציאלים

דארין סאכס

עו"ס סדרי דין+מרכז לנערות+משפחתונים

טלפון: 04-9879714

אימייל: dareens@matteasher.org.il

דלית קורקין

עו"ס מרחבי

טלפון: 04-9879718

אימייל: dalitkk@matteasher.org.il

בת שבע מלכה

עו"ס מרחבי + שיקום + אפוטרופסות

טלפון: 04-9879720

אימייל: batshevam@matteasher.org.il

יערית חזן

עו"ס מרחבי

טלפון: 04-9879721

אליאס בלוט

עו"ס+ פק"ס לחוק נוער

טלפון: 04-9879722

אימייל: eliasb@matteasher.org.il

יעל גבע

עו"ס לחוק נוער + מרחבי

טלפון: 04-9879724

סלולרי: 050-2022645

אימייל: Yaelg@matteasher.org.il

מלי קליין

עו"ס + רכזת מרכז לאלימות במשפחה

טלפון: 04-9879731

אימייל: malyk@matteasher.org.il

רוני שנר

עו"ס + ראש צוות+מטפלת קלינית

טלפון: 04-9879733

סלולרי: 050-5807839

אימייל: ronis@matteasher.org.il

יפה רוט

עו"ס + מנהלת התחנה לטיפול במשפחה

טלפון: 04-9879734

סלולרי: 050-5289530

אימייל: jaffar@matteasher.org.il

אסתי גרוספלד

עו"ס מרחבי + זקנה

טלפון: 04-9879736

אימייל: estig@matteasher.org.il

אדוה כרמלי

עו"ס + ראש צוות + מטפלת משפחתית

טלפון: 04-9879737

סלולרי: 052-8285543

אימייל: advac@matteasher.org.il

אלגרה דוידי

עו"ס +חוק סיעוד+ריכוז זקנה ואפוטרופסות

טלפון: 04-9879739

אימייל: alegrad@matteasher.org.il

יעל קראוסהר

עו"ס כוללנית

טלפון: 04-9879715

אימייל: yaelk@matteasher.org.il

עטרה אסולין

עו"ס כוללני + רכזת "קדימה"

טלפון: 04-9879740

אימייל: ataraa@matteasher.org.il

מיכל מסד

עו"ס קהילתית

טלפון: 04-9879730

אימייל: michalm@matteasher.org.il

זיאד סועאד

עו"ס כוללני,קהילתי ואלימות במשפחה

טלפון: 04-9879626

אימייל: zeads@matteasher.org.il

איריס אסדו

עו"ס מרחבי

טלפון: 04-9879719

אימייל: irisas@matteasher.org.il

בתיה כהן

עו"ס סדרי דין + מרחבי

טלפון: 04-9879725

אימייל: batyac@matteasher.org.il

נטע לוי

עו"ס מתי"א + מרחבי

טלפון: 04-9879407

אימייל: netal@matteasher.org.il

אמיר ביין

עו"ס +מטפל משפחתי

טלפון: 04-9879711

אימייל: amirb@matteasher.org.il

יאסר עכאוי

עו"ס להב"ה + מרחבי

טלפון: 04-9879400

אימייל: yassera@matteasher.org.il

אורלי טפר

עו"ס קהילה + מרחבי

טלפון: 04-9879739

אימייל: orlyt@matteasher.org.il

מוחמד חמוד

מלווה תוכנית מרכז עוצמה

טלפון: 04-9879719

אימייל: muhammedh@matteasher.org.il

רכז ועדה חקלאית

בעלי תפקידים ברכז ועדה חקלאית

רן שוסטרמן

רכז ועדה חקלאית

סלולרי: 053-7621063

אימייל: rans@matteasher.org.il

תחבורה

בעלי תפקידים בתחבורה

ז'קלין נפשי

מנהלת מחלקת תחבורה

טלפון: 04-9879652

סלולרי: 050-3794652

אימייל: jaklinn@matteasher.org.il

ציפי ברוך

מזכירת המחלקה

טלפון: 04-9879683

אימייל: zipi@matteasher.org.il

אלי שמולביץ

סדרן הסעות

טלפון: 04-9879791

סלולרי: 050-2206416

אימייל: elis@matteasher.org.il

אברי מימרן

קצין בטיחות רכב

טלפון: 04-9879681

סלולרי: 050-3794681

אימייל: avri@matteasher.org.il

תחזוקה

בעלי תפקידים בתחזוקה

חיים אוחנה

מחשבים

טלפון: 04-9879696

סלולרי: 054-2454818

אימייל: admin@matteasher.org.il

משה חריר

תחזוקה

טלפון: 04-9879678

סלולרי: 050-8515617

אימייל: mosheh@matteasher.org.il

דורון מועלם

תחזוקה

טלפון: 04-9879678

סלולרי: 050-8515615

אימייל: mosheh@matteasher.org.il

תקשורת

בעלי תפקידים בתקשורת

יעל שביט

דוברת המועצה

טלפון: 052-8011130

אימייל: yaels@matteasher.org.il

אור בן ברק

עורך עיתון המועצה ואתר המועצה

טלפון: 052-3749414

סלולרי: 052-3749414

אימייל: matteashernews@gmail.com