פורום מנהלי היישובים של מטה אשר שינה את מודל העבודה שלו למפגשים דו-חודשיים שמתקיימים בישובים עצמם. מדי חודשיים נפגשים כל מנהלי היישובים בישוב אחר, מסיירים בו, רואים מקרוב את השינויים ונחשפים לצרכים הייחודיים שלו, לומדים על הנעשה בו ומנתחים יחד סוגיות שרלוונטיות לכלל יישובי המועצה. שכל מפגש מתמקד בארבעה תחומים עיקריים: מוניציפלי, חברתי-קהילתי,  ביטחון וצח"י (בשיתוף עם מיכל מסד ממחלקת רווחה) וחינוך בלתי פורמלי ביישובים.

מנהלת מחלקת ישובים, אורית הלפרין, שמובילה את השינוי ואת הפורום מציינת כי "בשנה שעברה קיימנו מפגשים מדי חודש במועצה, שבהם למדנו במשך יום שלם נושא. יחד עם מנהלי היישובים וצוות המחלקה הבנו שאנחנו כולנו יכולים לשפר את ההבנה שלנו ואת הביצועים שלנו אם נתקרב לשטח. הדבר הראשון שעשינו היה לקיים את המפגשים ביישובים. זה מאפשר לראות מקרוב את הדברים, חוסך הרבה מילים ומלמד הרבה יותר".

עד כה התקיימו מפגשים בשני יישובים. המפגש הראשון התקיים בכברי בהנחיית מנהל האגודה הקהילתית, שלמה אדטו. המפגש השני התקיים במושב בוסתן הגליל בהובלת המנהל המוניציפאלי של הוועד המקומי שאול זוסמן ויו"ר הוועד דודי נווה.

הסיור של פורום מנהלי היישובים בבוסתן הגליל