הארכה - מכרז כ"א 3/2017 – פנימי/חיצוני

פסיכולוג/ית חינוכי

 

היקף המשרה : שתי משרות :

משרה בשיעור של 57% משרה – איוש מיידי.

משרה בשיעור 50% משרה – איוש בתחילת שנת הלימודים הבאה תשע"ח.    

 

תיאור התפקיד :

עבודה פסיכולוגית חינוכית במסגרות חינוך.

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה