מכרז כ"א 11/2017 פנימי/חיצוני

רכז/ת פרויקטים הנדסיים  

היקף המשרה: 100% משרה. 

כפיפות: מנהל מחלקת הנדסה /מהנדס המועצה.

תיאור התפקיד: ניהול פרויקטים הנדסיים (יזום, תכנון, ניהול ביצוע עד מסירת הפרויקט ואחזקה) בתחומים :

בינוי ושיפוץ – בנייה עבור מבני ציבור

תשתיות – כבישים, חשמל, תקשורת, מים, ביוב

מתקני ספורט- כדורגל, טניס, כדורסל

 

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה