מכרז כ"א 9/2017 – סייע/ת צמוד/ה לילד (רקע תקשורתי) בגן כפר מסריק  

היקף המשרה:  24 ש"ש - 56% משרה.

כפיפות לגננת הגן/ מנהלת מחלקת החינוך .

תיאור העיסוק:

סיוע צמוד לילד בעלי צרכים מיוחדים: יכולת למתן סיוע, תיווך ליווי והשגחה, יכולת להוות דמות סמכותית ומציבת גבולות, בריאות תקינה ויכולת לעבודה פיזית, כושר למידה ונכונות לקבלת הדרכה מקצועית, בשלות להתמודדות עם מצבים מורכבים.

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה